STAVEBNICTVÍ DŮM A ZAHRADA DŘEVO
 

STAVEBNICTVÍ

Hlavní podnikatelskou náplní je realizace pozemních staveb občanské a průmyslové výstavby, provádění inženýrských sítí, vodohospodářské stavby a obchodní činnost.

Dodávky dílčích částí staveb(základy, hrubá stavba dodávky staveb a investičních celků na klíč v České republice.Stavíme výrobní haly kompletní nebo jejich části.
Nabízíme drobné betonářské zboží (skruže, poklopy, dlaždice, plotové sloupky apod)

Uskutečňujeme vize investorů a sny budoucích uživatelů staveb území Moravy. Stavíme efektivně s nejvyšší možnou mírou profesionality a v požadované kvalitě. Chceme být spolehlivým partnerem našim zákazníkům a dodavatelům, stavíme se zřetelem k životnímu prostředí a vážíme si dobré práce našich zaměstnanců.

Rozsah naší působnosti je poměrně široký, disponujeme vlastním technickým vybavením pro provádění zemních prací a téměř veškerých stavebních prací. V oblasti vodohospodářských staveb provádíme úpravy a přeložky vodních toků, především hrazení bystřin, výstavbu a opravy rybníků a nádrží,výstavba a opravy kanalizačních řádů.
Disponujeme dostatečnou výrobní kapacitou pro zvládnutí vodohospodářských a lesnických staveb. Firma je vybavena veškerou potřebnou technikou a mechanizaci a také potřebnou automobilovou technikou.

 

STAVEBNICTVÍ