ZEMNÍ PRÁCE POŘEZ DŘEVA A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA BETONÁŘSKÁ VÝROBA
 

LESNÍ CESTY

svážnice

svážnice

svážnice

svážnice

svážnice

svážnice

svážnice

svážnice

svážnice

svážnice

cesta

cesta

cesta

cesta

svodnice

svodnice

svodnice

svodnice

svodnice

svodnice

svážnice

svážnice

svážnice

svážnice

svážnice

svážnice

zpevnění svážnice

zpevnění svážnice

suchý brod

suchý brod

zpevnění svahu lomovým kamenem

zpevnění svahu lomovým kamenem

příkopy

příkopy

odvozní místo-skládka kulatiny

odvozní místo-skládka kulatiny

zatrubnění potoku

zatrubnění potoku

propusty

propusty

 

El TORO.s.r.o | Liptál 523, Vsetín 756 31